[xuyên thư] nằm ăn chờ chết - TruyenExpress

Huyền ảo

Đang cập nhật

2018-06-08

[xuyên thư] nằm ăn chờ chết

1 lượt thích / 28 lượt đọc
Ôn Noãn - người không có chí hướng, trạch nữ một ngày đang ngủ nướng như mọi ngày, nàng bỗng dưng xuyên thư người ta bị tai nạn xuyên, đọc tiểu thuyết xuyên, hoặc là chán nản cuộc sống hiện tại, còn nàng chỉ muốn như vậy, ta thao ngủ cũng không yên nữa 😑😑😑😑 bộ phận tiểu thuyết sẽ là quá trình nữ chính với sự nghiệp nằm ăn chờ chết thỉnh thoảng thấu cái xem kịch vui cp: không biết, tg vui thì có, không thì thôi😊😊
#xuyên