( Tiện Vong ) Đừng Buông Tay... Có Được Không - TruyenExpress

Siêu nhiên

Đang cập nhật

2023-05-24

( Tiện Vong ) Đừng Buông Tay... Có Được Không

2076 lượt thích / 18797 lượt đọc
Mối tình 1000 năm Trạm đi tìm Tiện... Năm xưa Lam Trạm Lam Vong Cơ là Cữu Vĩ Yêu Hồ. Y cùng Ngụy Anh Ngụy Vô Tiện là người bạn tâm giao, đạo lữ. Cảnh báo ở đây là Tiện Vong. Tiện ở đây tính cách sẽ thay đổi, tính cách Trạm vẫn thế..