Mợ Ba Là Thầy Pháp [Xuyên Không] - TruyenExpress

Tâm linh

Đang cập nhật

2022-10-31

Mợ Ba Là Thầy Pháp [Xuyên Không]

8 lượt thích / 35 lượt đọc
Xuyên không trở về thời Việt xưa, nơi mà một chồng nhiều vợ, nơi mà người dân phải sống cơ cực. Cô lại may mắn sống lại trong cơ thể của mợ Ba nhà họ Đinh, gia tộc đời đời là Bá Hộ hưng thịnh. Một thân đạo pháp huyền môn nhưng là nữ nhi cho nên không được coi trọng, cô phá bỏ định kiến cổ xưa. Tự thân tự lực vượt lên phía trước tiêu diệt tà ma cứu giúp người dân thay đổi cả một vận mệnh. . [ lưu ý: Đây là truyện giả sử,tưởng tượng hoàn toàn không có thật và không nhầm bất kỳ mục đích tiêu cực nào cả.]