(BH Thuần Việt ) Chị Nợ Em Chữ

Tâm linh

Đang cập nhật

2022-10-29

(BH Thuần Việt ) Chị Nợ Em Chữ "Thương " Một Đời.

9379 lượt thích / 97658 lượt đọc
Tác giả : Túy Nhân Niên Tửu Thể loại : tâm linh, ma quái, báo thù. Truyện theo trí tưởng tượng. Hồ Mộc Trà luôn bị oan hồn đi theo, oan hồn đó luôn muốn giết cô trả thù. Không những như thế mà trong khi cô ngủ cũng bị tra tấn, mỗi ngày đều không thở nổi. Cô là bị cái oan hồn đó đè sắp chết, ngày ngày đều như thế có lẽ cô sẽ chết thật mất.
#bhtt