Ask me anything, Talk to me if u like - TruyenExpress

Thơ ca

Đang cập nhật

2020-09-30

Ask me anything, Talk to me if u like

25 lượt thích / 563 lượt đọc
Hì hì, mình lập bài này để mọi người vô trò chuyện với mình, và có thể hỏi về bất cứ thứ gì các bạn thích. Hỏi tiếng Việt, Anh, Nhật là trả lời hết nha 😘😘😘
#justanote