{ADS-Onmyoji} Một mảnh vườn nhỏ của ta ~ - TruyenExpress

Hài hước

Đang cập nhật

2019-07-21

{ADS-Onmyoji} Một mảnh vườn nhỏ của ta ~

63 lượt thích / 1114 lượt đọc
Viết chủ yếu để tự thẩm. Không cố ý dìm hay tâng bốc 1 cá nhân hay tập thể nào. Có yaoi/yuri Hơi nhạy cảm. Độ nhạt thì khỏi bàn hehe Cp có trong truyện : cáo cầm, seimei kohaku, ... Cp friendzone : hiro cẩu ; còn nữa mà chưa tiết lộ đâu ahihi :))